Produkty


Schuco FW 50 PLUS


 

Systémové riešenia pre vertikálne fasády a priehľadné strešné konštrukcie s tepelne izolovanými a v praxi otvorenými profilovými závesnými fasádnymi  systémami Schuco FW 50+ a FW 60+ môžeme koncepčne aj výtvarne realizovať takmer rozdielne vertikálne fasády a priehľadné strešné konštrukcie – predovšetkým s veľkými rastrovými roztečami a konštrukčnými výškami, segmentáciou smerom von alebo dovnútra.

Tvary striech:  od pultových striech až po doširoka sa rozpínajúce polkruhové oblúky veľkokapacitných objektov, akými sú napr. nákupné strediská alebo správne budovy.
Nadštandardné varianty tepelnej izolácie .HI pritom garantujú dodržanie aktuálnych energetických štandardov, akými sú nemecká norma EnEV a britský Dokument L.

•    úzka pohľadová šírka profilov 50 resp. 60 mm
•    možnosti realizácie veľkých rastrových roztečí a konštrukčných výšok – vďaka zaťaženiu skiel až do 6 kN
•    široká ponuka krycích líšt umožňuje realizáciu najrôznejších designových variantov zvýrazňujúcich fasádu, napr. vediteľne zošrúbovanými krycími lištami, plochými lištami alebo lištami kovového vzhľadu.
•    FW 50+ /60+ s možnosťou zdôraznenia horizontálneho či vertikálneho porofilu, 2 – stranné v priamke usporiadané uloženie
•    možnosť realizácie variantu s odolnosťou voči priestrelu, vlámaniu a účinkom výbuchu
•    použiteľné taktiež ako protipožiarna fasáda (BF)
•    hromozvod je skryto integrovaný do fasádneho systému
•    priehľadné strešné konštrukcie kombinovateľné so všetkými strešnými oknami Schuco Royal S
•    jednoduchá a rýchla motáž vďaka vysokému stupňu prefabrikácie

Schuco FW 50+ CW /FW 6O+ CW: Tepelno – klimatizačné fasády

Schuco systémy FW 50+ CW /FW 6O+ CW pre tepelno – izolačné fasády sú vhodné pre adaptáciu všetkých hladkých a plošných výplní a obsahujú všetky komponenty potrebné na pripevnenie na stenu a upevnenie nosnej konštrukcie.
 Ďalšie pozitívum: značné skrátenie doby výstavby,  lebo sa môže paralelne vykonávať montáž fasády a budovanie interiéru. Veľmi ekonomické riešenie vďaka kombinovanému spôsobu výstavby a veľká flexibilita pri koncipovaní chladiaceho a izolačného  úseku.