Produkty


Schuco FW 60 PLUS


 

Hliníková profilová fasáda Schuco FW 60+ Systémové riešenie pre vertikálne fasády a priehľadné strešné konštrukcie

S tepelne izolovanými a v praxi overenými profilovými zavesenými fasádnymi systémami Schuco FW 50+ a FW 60+ môžeme koncepčne aj výtvarne realizovať úplne rozdielne vertikálne fasády a priehľadné strešné konštrukcie  - predovšetkým s veľkými rastrovými roztečami a konštrukčnými výškami, segmentácia smerom von či dovnútra.

Tvary striech: od pultových striech až po doširoka sa rozpínajúce polkruhové oblúky veľkokapacitných objektov, akými sú napr. nákupné strediská alebo správne budovy.
Nadštandardné varianty tepelnej izolácie .HI pritom garantujú dodržanie aktuálnych energetických štandardov, akými sú nemecká norma EnEV a britksý Dokument L.

•    úzka pohľadová šírka profilov 50 resp 60 mm
•    možnosti realizácie veľkých rastrových  roztečov a konštrukčných výšok – vďaka zaťaženiu skiel až do 6kN
•    Široká ponuka krycích líšt umožňuje realizáciu najrôznejších designových variantov zvýrazňujúcich fasádu, napr. viditeľne zošrúbovanými krycími lištami, plochými lištami alebo lištami kovového vzhľadu
•    FW 50+/FW 60+ s možnosťou zdôraznenia horizontálního či vertikálneho profilu, 2 – stranné v priamke usporiadané uloženie
•    možnosť realizácie variantu s odolnosťou voči priestrelu, vlámaniu a účinkom výbuchu
•    použiteľné taktiež ako protipožiarna fasáda (FB)
•    hromozvod skryto integrovaný do fasádneho systému
•    priehľadné strešné konštrukcie kombinovateľné so všetkými strešnými oknami Schuco Royal S
•    jednoduchá a rýchla montáž vďaka vysokému stupňu prefabrikácie

Schuco FW 50+ CW/FW 60+ CW: Tepelno – klimatizačné fasády

Schuco systémy FW 50+CW a FW 60+ CW pre tepelno – izolačné fasády sú vhodné pre adaptáciu všetkých hladkých a plošných výplní a obsahujú všetky komponenty potrebné pre pripevnenie na stenu a upevnenie nosnej konštrukcie. Ďalšie pozitívum: značné skrátenie doby výstavby, pretože môžeme paralelne vykonávať montáž fasády a budovanie interiéru.

•    veľmi ekonomické riešenie vďaka kombinovanému spôsobu výstavby
•    veľká flexibilita pri koncipovaní chladiaceho a izolačného úseku