Produkty


Schuco SMC 50.HI


 

Modulárny fasádny systém Schuco SMC 50.HI (Stick Modular Construciton. High Insulation)/ SMC 50

Má excelentné tepelno – izolačné vlastnosti, je veľmi kvalitný a ekonomický a vďaka vysokému stupňu prefabrikácie naviac projektantom a spracovateľom ponúka celý rad výhod.

Modulárna konštrukcia tvorená troma základnými modulmi – statickým modulom, funkčným modulom a designovým modulom – garantuje maximálnu istotu v procese plánovania a spracovania a poskytuje široký priestor pre vyjadrenie vzhľadu – a to aj pri najnáročnejších statických požiadavkách (priehľadné strešné konštrukcie).

Vlastnosti a prednosti

•    veľká úspora energie – vďaka veľmi nízkym hodnotám Uf (až do 0,9 W/m2K)
•    univerzálne využitie pri rovných aj segmentovaných fasádach a priehľadných strešných konštrukciách
•    skryté elektrické vodiče vedené po vnútornej strane nosnej konštrukcie so systémom e – connect
•    malé polomery nosu profilu (0,5 mm)
•    racionálna výroba a montáž – vďaka vysokému stupňu prefabrikácie modulov
•    hrúbka skla až 60 mm a možnosť veľkého zaťaženia skiel až do 400 kg

Modulárna konštrukcia

Modul 1 – Statický modul

Statický modul (rozloženie záťaže do stavebného objektu) je tvorený z rovnakých podĺžnych a priečnych profilov s pohľadovou šírkou 50 mm. Priečniky sú zarezané rovno, odpadáva vysekávanie dosedov.

Modul 2 – Funkčný modul

Funkčný modul zaisťuje utesnenie smerom dovnútra, tepelnou ioláciou a uchytenie sklenených / nesklenených výplní. Izolačný profil naviac zaisťuje zvýšenú tepelnú izoláciu (SMC 50. HI).  Tesnenie a izolátory na úchytoch skla sú montované už vo výrobnom závode. Zachovaním prekrývacieho princípu odvodňovania je garantovaná veľká tesnosť systému.

Modul 3 – Designový modul

Designový modul zaisťuje utesnenie / upnutie sklenenej či nesklenenej výplne. Tesnenie sklenenej výplne v prítlačnom profile  je pritom inštalované vo výrobnom závode. Široká ponuka variantov krycích líšt s pohľadovou šírkou 50 mm vyhovie akejkoľvek vzhľadovej požiadavke.