Produkty


VELA DOUBLE


Plachetnicové tienenie s elegantnými a minimálnymi štruktúrami vyjadrujúce sviežosť a  svetlo, ktoré je schopný vytvoriť atmosféru a resprezentuje skutočnú podstatu otvoreného mora.

Plachetnicové tienenie s vlastnou nosnou konštrukciou na štyroch nohách, elegantná, vyjadrujúce sviežosť a  svetlo. Možnosť inštalácie uhlopriečnej rúry na stenu, v ktorej je motor, prostredníctvom špeciálnych konzol s nastaviteľným uhlom. Patentovaný systém, plátno je napínané pomocou plynovej pružiny vložené do šikmých stĺpov. Mikrometrické nastavenie sklonu. Dacron tkanina.

Max. rozmery mt. 5.00x5.00 pre každú