Produkty


Zimné záhrady Schuco CMC 50


Zimná záhrada so zárukou kvality
So zimnou záhradou si vedľa zvýšeného komfortu rozšíreného obytného priestoru a tvarovo dokonalého designu, môžete vychutnať taktiež výhody úspory energií, produkcie energií a bezpečnosti. Nastavte vysoké požadavky ohľadne energie, bezpečnosti, komfortu a designu, aby se sa vo svojej zimnej záhrade mohli cítiť dobre. Systém zimných záhrad Schuco CMC 50 (Conservatory Modular Construction) Vám v tomto prípade ponúka širokú škálu konštrukcií a vybavení, ktorých prostredníctvom môžete uskutočniť svoje individuálne predstavy o zimnej záhrade.

Energia – zimné záhrady šetria náklady

Už samotná zimná záhrada, bez doplnkových komponentov, ponúka skutočný potenciál úspory a produkcie energií. Vysvetlenie je jenoduché: dopadajúce svetlo sa mení na teplo (napr. v podobe ohrevu podlahovej dlažby a pod.), ktoré následne nemôže uniknúť sklenením opláštením. Vzniká tak skleníkový efekt, ktorý výrazne znižuje potrebu externého prívodu tepla z konvenčných topných systémov. Teplotné rozdiely medzi okolitým prostredím a vnútorným priestorom sú v domoch so zimnou záhradou menšie. To vytvára ideálne ochranné zóny medzi vonkajšou a vnútornou klímou a zvyšuje energeticky úsporný účinok vo dne i v noci – bez priameho slnečného žiarenia. Behom letných dní oproti tomu hrozí riziko prehrievania priestoru zimnej záhrady. Tetno problém môžete veľmi úspešne vyriešiť – vďaka produktom značky Schuco: adekvátne roletové a žalúziové systémy, Schuco posuvné okenice a markýzy, výrazne redukujú dopadajúce slnečné žiarenie.

Bezpečnosť – zimná záhrada bez obáv

V zimnej záhrade sa prirodzene chcete cítiť rovnako bezpečne ako v ostatných častiach svojho domu. A práve preto  venovala spoločnosť Schuco tejto oblasti vývoja produktov zvláštnu pozornosť. Je to dôležitá časť bezpoečnostného konceptu Schuco, vybaviť všetky prvky tak, aby zodpovedali Vaším bezpečnostným požiadavkám. Vďaka špeciálnym profilom odolným proti vlámaniu s otvíracími prvkami pre zimné záhrady, adekvátnemu kovaniu a použitiu bezpečnostného skla je Vaša zimná záhrada efektívne chránená pred vandalizmom a vlámaním.

Komfort

Ako vidíte, existuje veľa dôvodov pre zimnú záhradu. Ale ako to vypadá s Vašími osobnými podnetmi? Chcete byť po celý rok oblkopení prírodou,  či už prší alebo sneží? Alebo potrebujete ďalší celoročný pracovný alebo len obytný priestor? So zimnou záhradou Schuco CMC 50 si môžete uskutočniť svoje sny: môžete si užívať komfort bývania na najvyššej úrovni a profitovať zo zväčšeného obytného priestoru.

Design zimnej záhrady

Termické a vlhkostné záťaže v zimnej záhrade si vyžadujú premyslené konštrukčné opatrenia. S vysoko akostným systémom zimných záhrad Schuco CMC 50 si môžete svoje priestory usporiadať podľa svojich osobných predstáv.