Produkty


  Všeobecné výhlásenie


  Prevádzkovateľom stránky je:

   

  TIENIACE SYSTÉMY, s.r.o.
  „Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo 25848/V“
  IČO 45 584 397, DIČ 2023091543, IČ DPH SK 2023091543

   

  Prezeraním internetovej stránky TIENIACE SYSTÉMY s.r.o. (ďalej len tieniacesystemy.sk) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

   

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti tieniacesystemy.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. tieniacesystemy.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  tieniacesystemy.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve tieniacesystemy.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou tieniacesystemy.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom tieniacesystemy.sk.

   

  Všetky osobné údaje získava tieniacesystemy.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.